Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών («Συμφωνία», «Όροι Παροχής Υπηρεσιών») προτού χρησιμοποιήσετε το http://www.senecamd.com («Site») που διαχειρίζεται το SENECA MEDICAL GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ. («εμείς» , ή «μας»). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας στη διεύθυνση http://www.senecamd.com

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της επίσκεψης ή της περιήγησης στον ιστότοπο ή του συμβάλλοντος περιεχομένου ή άλλου υλικού στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι ορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το Site και το αρχικό του περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα ανήκουν στο SENECA MEDICAL GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό μυστικό και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, χωρίς αιτία ή προειδοποίηση, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια και καταστροφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν τερματισμένες, θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το SENECA MEDICAL GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

Το SENECA MEDICAL GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

 

Κυβερνητικός νόμος

Η παρούσα συμφωνία (και τυχόν περαιτέρω κανόνες, πολιτικές ή κατευθυντήριες γραμμές που ενσωματώνονται με παραπομπή) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων.

 

Αλλαγές στην παρούσα συμφωνία

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους όρους στην Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά την αποδοχή των νέων Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Ανατρέξτε περιοδικά σε αυτήν την Συμφωνία για αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε από αυτές τις Συμφωνίες ή με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την Συμφωνία, μην χρησιμοποιείτε, αποκτάτε πρόσβαση ή συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή διακόψετε αμέσως οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίας Σοφίας 37, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 23

M.info@senecamd.com

T. 2310224693

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων :

gdpr@senecamd.com

Online Διάγνωση