Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Blog

Ποιος είναι ο κύκλος ζωής της τρίχας;

Κατά τη διάρκεια της ζωής της η τρίχα ακολουθεί περίπου 25 έως 30 κύκλους τριών φάσεων.

20 Ιουνίου, 2022

20/06/2022

Κατά τη διάρκεια της ζωής της η τρίχα ακολουθεί περίπου 25 έως 30 κύκλους τριών φάσεων. Οι φάσεις αυτές κατά σειρά είναι οι εξής:

  1. Η φάση της ανάπτυξης
  2. Η φάση της παλινδρόμησης
  3. Η φάση της πτώσης

Τα μαλλιά αναπτύσσονται σε διαδοχικούς κύκλους και όχι συνεχώς. Κάθε τρίχα αναπτύσσεται απο τον θύλακα της και κάθε θύλακας έχει τον δικό του ξεχωριστό κύκλο ζωής.

Κατά την περίοδο ανάπτυξης της τρίχας, τα κύτταρα της ρίζας πολλαπλασιάζονται και έτσι παράγονται τα μαλλιά. Η φάση αυτή ονομάζεται Αναγενης.

Αμέσως μετά ακολουθεί η φάση κατά την οποία η τρίχα σταματάει να μεγαλώνει και προετοιμάζεται για την πτώση. Η φάση αυτή ονομάζεται Καταγενής.

Στην τελευταία φάση του κύκλου ζωής της τρίχας έχει ήδη σταματήσει η ανάπτυξη της με αποτέλεσμα τα τριχοθυλάκια να αποδυναμωθουν και να πέσουν. Η φάση αυτή ονομάζεται Τελογενής.

Όταν το ποσοστό των τριχών του κεφαλιού που βρίσκονται στην τελογενή φάση υπερβαίνει το 20%, τοτε παρουσιάζεται η τριχόπτωση. Σε ένα φυσιολογικό κεφάλι δίχως τριχόπτωση το ποσοστό των τριχών σε τελογενή φαση δεν υπερβαίνει το 10%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό τριχών σε αναγενή φάση φτάνει περίπου το 90%.

Περιβαλλοντικοί αλλά και γενετικοί κυρίως παράγοντες επιρρεάζουν τον κύκλο ζωής της τρίχας. Ένας ενήλικας χάνει περίπου 80-100 τρίχες ημερισίως, οι οποίες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό αντικαθίστανται από νέες. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κύκλο ζωής της τρίχας ειναι η εποχή του χρόνου που διανύουμε, ο καιρός, η εγκυμοσύνη, αλλά ακόμα και μια παρατεταμένη εμπύρετη κατάσταση.

Το τριχογράφημα είναι μια εργαστηριακή μελέτη του  κύκλου ζωής της τρίχας, από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τριχόπτωση.

Online Διάγνωση