Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x

Αποτελέσματα

Χιλιάδες ασθενείς μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι στιγμής για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή τους και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΥΛΟ

Αποτελέσματα

Χιλιάδες ασθενείς μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι στιγμής για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή τους και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.

Αποτέλεσμα 1
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,366
Αποτέλεσμα 2
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,797
Αποτέλεσμα 3
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 1,464
Αποτέλεσμα 4
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,519
Αποτέλεσμα 5
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,661
Αποτέλεσμα 6
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,313
Αποτέλεσμα 7
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,860
Αποτέλεσμα 8
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,362
Αποτέλεσμα 9
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,778
Αποτέλεσμα 10
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,590
Αποτέλεσμα 11
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 5200
Αποτέλεσμα 12
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,849
Αποτέλεσμα 13
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4333
Αποτέλεσμα 14
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,095
Αποτέλεσμα 15
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,209
Αποτέλεσμα 16
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,538
Αποτέλεσμα 17
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,611
Αποτέλεσμα 18
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,018
Αποτέλεσμα 19
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών:
SENECA MEDICAL GROUP

Πιστεύουμε στην προσωποιημένη θεραπεία