Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x

Αποτελέσματα

Χιλιάδες ασθενείς μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι στιγμής για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή τους και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΥΛΟ

Αποτελέσματα

Χιλιάδες ασθενείς μας έχουν εμπιστευτεί μέχρι στιγμής για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή τους και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.

Αποτέλεσμα 1
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,366
Αποτέλεσμα 2
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,961
Αποτέλεσμα 3
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,754
Αποτέλεσμα 4
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,882
Αποτέλεσμα 5
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,260
Αποτέλεσμα 6
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 7,002
Αποτέλεσμα 7
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,851
Αποτέλεσμα 8
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,985
Αποτέλεσμα 9
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,066
Αποτέλεσμα 10
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,737
Αποτέλεσμα 11
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,797
Αποτέλεσμα 12
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,797
Αποτέλεσμα 13
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 1,464
Αποτέλεσμα 14
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,519
Αποτέλεσμα 15
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,349
Αποτέλεσμα 16
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,661
Αποτέλεσμα 17
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,313
Αποτέλεσμα 18
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,860
Αποτέλεσμα 19
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,362
Αποτέλεσμα 20
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,778
Αποτέλεσμα 21
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,590
Αποτέλεσμα 22
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,750
Αποτέλεσμα 23
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 5200
Αποτέλεσμα 24
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4,849
Αποτέλεσμα 25
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 4333
Αποτέλεσμα 26
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,095
Αποτέλεσμα 27
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,209
Αποτέλεσμα 28
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 7,022
Αποτέλεσμα 29
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,151
Αποτέλεσμα 30
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 3,134
Αποτέλεσμα 31
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,538
Αποτέλεσμα 32
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,688
Αποτέλεσμα 33
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,611
Αποτέλεσμα 34
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 6,126
Αποτέλεσμα 35
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,018
Αποτέλεσμα 36
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών:
SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή