Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 2
Αριθμός τριχών: 3,134

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!