Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 6
Αριθμός τριχών: 4,938


ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 1

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!