Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 4
Αριθμός τριχών: 5,100

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!