Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 3 - 4
Αριθμός τριχών: 7.934

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Online Διάγνωση