Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: Norwood 3
Αριθμός τριχών: 2,188

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

Αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική Direct FUE κατά της ανδρικής τριχόπτωσης. 
   	 Πριν και μετά φωτογραφίες μεταμόσχευσης μαλλιών από τη Seneca Medical Group. 
   	 Κλίμακα Norwood 3, Αριθμός Τριχών: 2188, Ασθενής 41

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 1

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!