Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών:

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!