Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 2,688

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 1

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!