Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: Norwood 5
Αριθμός τριχών: 6,985

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 1

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 2

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 1

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 2

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!