Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: Norwood 4
Αριθμός τριχών: 6,961

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 1

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 2

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 1

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!