Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 1,042

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 1

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!