Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Αριθμός τριχών: 1,042

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

Αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική Direct FUE κατά της ανδρικής τριχόπτωσης. 
   	 Πριν και μετά φωτογραφίες μεταμόσχευσης μαλλιών από τη Seneca Medical Group. 
   	 Κλίμακα Norwood, Αριθμός Τριχών: 1042, Ασθενής 42

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 1

ΠΑΓΙΑ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!