Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 6
Αριθμός τριχών: 6,240

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

Αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική Direct FUE κατά της ανδρικής τριχόπτωσης. 
	 Πριν και μετά φωτογραφίες μεταμόσχευσης μαλλιών από τη Seneca Medical Group.

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 1

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ 2

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Online Διάγνωση