Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 5
Αριθμός τριχών: 6,797


ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Online Διάγνωση