Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 4
Αριθμός τριχών: 3,519

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ

ΕΠΑΝΩ ΟΨΗ 2

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Ας μιλήσουμε!