Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια ότι η DHI Θεσσαλονίκη γίνεται SENECA.
x
Τύπος θεραπείας: Direct FUE
Κλίμακα Norwood: 3
Αριθμός τριχών: 4,661

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ 2

SENECA MEDICAL GROUP

Ζήσε την αλλαγή

Online Διάγνωση